Edron Sp. z o.o.

Gubinowska 25

02-956 Warszawa

Polska

Tel.:

0048 22 642 28 07

Fax:

0048 22 642 35 43

Kom.:

0048 602 34 74 30

e-mail: 

www:

skype:

edron-pl

Zarejestrowana pod nr KRS 27069

w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy,

XX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 50.000,- PLN

 

NIP PL 951-00-57-914

REGON 011083434

Rachunek bankowy nr:

PL 69 1020 1068 0000 1902 0003 6608 PLN

w PKO BP S.A. 32 O/Warszawa